Thứ 7, 22/01/2022, 19:34 PM
Hotline: 0981681080

Cách download 1 chỉ báo (EA) từ MT4 và MT5

18/04/2020 - EA - chỉ báo
Cách download 1 chỉ báo (EA) từ MT4 và MT5
x
Cách download 1 chỉ báo (EA) từ MT4 và MT5

Các bạn làm theo các bước sau : 1) Open Metatrader 2.1) On Metatrader 5 (MT5), click in View -> Toolbox -> Market Tab. 2.2) On Metatrader 4 (MT4), click on View -> Terminal -> Market Tab.

3) Select only “free” from the dropdown menu.

4) Search for “PZ ” in the search box. All my indicators and EAs have the “PZ” prefix.

5) Click on the indicator or EA that you want to download to open the product profile 6) In the product profile, click on “Download” to install it. It might take a few seconds.

Finally, load the EA or indicator to the chart: 7) Click View -> Navigator to open the navigator 8.a) The recently activated EA will be listed in Navigator -> Expert Advisors -> Market. 8.b) The recently activated Indicator will be listed in Navigator -> Indicators -> Market.

Feel free to post your questions below. Thank you.


Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Cách download 1 chỉ báo (EA) từ MT4 và MT5

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.06869 sec| 2013.492 kb